ကိုပေးသလောက်ပဲရတာပါ

ပေးလိုက်တိုင်း
ဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်သလို…

ရလိုက်တိုင်းလဲ
ပိုင်ဆိုင်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး…’

ကိုယ်ပေးသလောက် ကိုယ်ပြန်ရတယ်ဆိုတာကလည်း
လောကရဲ့ အမှန်တရားဆိုတာ
မမေ့ပါနဲ့ လူငယ်…’