ကိုယ့်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးထားပါ …

ကိုယ့်အတွက်

ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သတ်မှန်ထားတဲ့ တန်ဖိုးအတိုင်း

တခြားသူတွေက တန်ဖိုးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်

ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးထားပါ….