ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးခွန်းမေးပါ …

အခက်အခဲ ပြဿနာတွေနဲ့ဆုံပြီး

စိတ်ဓာတ်ကျနေပြီဆိုရင်

ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ပါ …

” အဲဒီအခက်အခဲ ပြဿနာက ငါ့ရဲ့

ကြိုးစားမှုထက် ကြီးမားနေသလား ” လို့ …”