ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိခြင်းဟာ….

ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိခြင်းဟာကိုယ်လုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းရဲ့၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်ပီးသားဖြစ်ပါတယ်….. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိပါ…ဒါပေမယ့် ရိုကျိုးဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့။