ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိပါ …

ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းက တခြားသူရဲ့ ပါးစပ်ဖျားတင် လမ်းဆုံးသွားတတ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက်ပါ တတ်ကြွမှုပါ ဆုံးရှုံးသွား တတ်တယ်