ကိုယ့်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပါ …

ဘဝရဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းဟာ

ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေနေကို

ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းက လာသလို

ပြဿနာ အားလုံးအတွက်

ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းရဲ့အခြေခံပဲ …”