ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာ …

ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဟာ

ကိုယ်တိုးတတ်ဖို့အတွက်

ဘာတွေကို ကြိုးစားသင်ယူနေသလဲဆိုတာက

အဆုံးဖြတ်ပေးတာပါ …