ကိုယ့်ရဲ့နားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေကို သိပါ …

ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ကိုမှ

မမြင်နိုင်ဘူး၊ အသိနိုင်ဘူးဆိုရင်

အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုလည်း

လက်တွေ့ ဆုပ်ကိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး …”