ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါစေ …

အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို

တခြားသူတွေထက်

အဦးဆုံးရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ

ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို

တိတိကျကျ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ဖို့က

ပထမအရေးကြီးဆုံး တစ်ချက်ပဲ …”