ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကို ရှာဖွေပါ …

ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့

အလုပ်တစ်ခုကို ရှာဖွေနေရင်

ကိုယ့်ဝါသနာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ …’

ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ ချစ်မြတ်နိုးမှုထဲမှာ

ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကို

ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အလုပ်ရှိနေတယ် …”