ကိုယ့်လဲထဲမှာပဲ ရှိပါတယ် …

ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ တိုးတက်မှုတံခါးကို

ဖွင့်ပေးနိုင်သော သော့ဟာ

ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲ ရှိတာပါ …’

တစ်ခြားသူဆီကနေ

လိုက်လံရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်တော့

ဆုံးရှုံးပျက်ဆီးမှုသာ ပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ် …”