ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ရဲ့ကြံစည်ခြင်းက

ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ရဲ့

တွေးတောကြံစည်ခြင်းက

ကိုယ့်ကို ငြိမ်းချမ်းခြင်း ၊ ပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့

နယ်မြေတွေဆီကို

ခွဲခြား ခေါ်ဆောင်သွားပေးတယ်…”