ကိုယ့်အပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ် …

ပျော်ရွှင်ခြင်းသည်လည်း ကိုယ့်ကြောင့်

ဝမ်းနည်းခြင်းသည်လည်း ကိုယ့်ကြောင့်

အောင်မြင်ရခြင်းသည်လည်း ကိုယ့်ကြောင့်

ရှုံးနိမ့်ရခြင်းသည်လည်း ကိုယ့်ကြောင့်

ကိုယ့်ဘဝရဲ့အဆုံးအဖြတ်က

ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာပဲ

မူတည်နေပါတယ် …”