ကိုယ်က လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး …

ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ အပြစ်တင်မှုတွေကိုသာ

တုန့်ပြန်နေမယ်ဆိုရင် ပန်းတိုင်ရောက်မှာထက်

ပန်းတိုင်ပျောက်မှာ အသေအချာပဲ။

မှတ်ထားပါ …

လူတိုင်းက ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်သလို

ကိုယ်ကလည်း လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူး …”