ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲပါ …

စဥ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု ပေါင်းစပ်ခြင်းဟာ အနာဂတ်ဘဝပဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်း ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်