ကိုယ်ပွားတစ်ခုပါပဲ …

ကျရှုံးမှုနဲ့ ကြုံတွေ့ရတိုင်း

မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်

အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့စကားလုံး

ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး …’

တကယ်တော့ အောင်မြင်မှုဆိုတာ

ကျရှုံးခြင်းကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့

ကိုယ်ပွားတစ်ခုပဲ …”