ကိုယ်ဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ …

ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်သိရင်

ကိုယ့်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကို

အလိုလိုတွေ့လာလိမ့်မယ် …”

သိမ်ငယ်စိတ်နဲ့ နေမနေပါနဲ့

ကိုယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့

လူတစ်ယောက်ဆိုတာလည်း

မမေ့ပါနဲ့ …