ကံကောင်းခြင်းဆိုတာ

ကံကောင်းခြင်းဆိုတာသူ့အလိုလို ရောက်လာတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး…’အလုပ်တစ်ခုအတွက်ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယ ကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ ယှဉ်သုံးတဲ့အခါမှရနိုင်တဲ့ အရာမျိုးပါ…”