ကျရှုံးခြင်းကိုလည်း လေ့လာပါ …

အောင်မြင်ခြင်းအတွက်

အချိန်ပေး စိတ်ကူးယဉ်နေမယ့်အစား

ကျရှုံးခြင်းကို လေ့လာထားမယ်ဆိုရင်

ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို

အစောဆုံး ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ် …”