ကျရှုံးခြင်းဆိုတာ …

အခက်ခဲပြဿနာတိုင်းက

ကျရှုံးစေတာမဟုတ်ပါဘူး …’

ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့

မကြိုးစားခြင်းကသာ ကျရှုံးစေတာပါ …’

ဘယ်လိုအခက်ခဲမျိုးဖြစ်ပါစေ

ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေ

လူတိုင်းမှာရှိပြီးသားပါ …”