ကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးချတတ်ပါစေ လူငယ် …

ပညာရပ်အားလုံး ထူးချွန်မှ

အောင်မြင်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး …’

ကိုယ့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုပညာရပ်တစ်ခုကို

အံဝင်ခွင်ကျ အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ရင်လည်း

အောင်မြင်မှုဟာ ကိုယ့်အတွက်ပါပဲ …’

ကိုယ့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို

အသုံးချတတ်ဖို့ပဲ လိုတယ် …”