ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ …

နောင်တကပေးတဲ့

ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ နာကျင်မှုကို

ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အရာဟာ

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပဲ …”

77 thoughts on “ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ …”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *