ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ …

အောင်မြင်မှုဆီကို ရောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဟာ

အရေးကြီးဆုံး အခြေခံအချက်ပဲ

ဒီလိုပဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိတဲ့

အလုပ်တိုင်းဟာလည်း ရလာဒ်ဆိုးတဲ့ပဲ

အဆုံးသတ်လေ့ရှိတယ် …”