ကြိုးစာပါ လူငယ် …

ကိုယ်လိုချင်တဲ့၊ ကိုယ်ရချင်တဲ့

ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို

ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့မြင်ရတဲ့အခါ

ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲပြဿနာတိုင်းဟာ

အသေးအမွှားကိစ္စတွေ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် …