ကြိုးစားဖို့ပဲ လိုတာပါ လူငယ် …

ကြိုးစားအားထုတ်မှုတိုင်းမှာ

ဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတာ မရှိပါဘူး …”

အနည်းဆုံးတော့

လေ့လာသင်ယူခွင့်ဆိုတာ

ရနိုင်ပါသေးတယ် …”