ကြောက်စိတ်ကို ရင်ဆိုင်ပါ…

ကြောက်စိတ်နဲ့ သက်သာလိုခြင်းဟာ
ဘဝအတွက် အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ်ပဲ…’
ကြောက်စိတ်ကို ရင်မဆိုင်ပဲ
ရှောင်တိမ်းနေသမျှ
ရလာဒ်ကောင်းရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူး …”