ကွာခြားချက်

မအောင်မြင်တဲ့ ဘဝတွေရဲ့
တူညီချက် တစ်ချက်ကတော့
အရေးမကြီးတဲ့အရာအတွက်
ဦးစားပေးအချိန်ယူပြီး …’

အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအတွက်
ပြီးစီးဖို့ အချိန်မလောက်ငှခြင်းဘဲ…”

Leave a Comment

Your email address will not be published.