ခေါင်းဆောင်ကောင်းဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင် …

ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသတဲ့သူတစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်

သူ့လက်အောက်က အဖွဲ့အစည်းရဲ့

တိုးတတ်မှု၊ ပျက်စီးမှုကို ဆန်းစစ်ပါ …’

ခေါင်းဆောင်ကောင်းမပီသသူတိုင်း

စီမံခန့်ခွဲတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ

ပျက်စီးခြင်းနဲ့ အဆုံးသတ်တယ် …”