ခံစားချက်တွေ ပြင်းထန်လာရင် …

ခံစားချက်တွေ

ပြင်းထန်လာတဲ့အခါ

မှားယွင်းမှုနဲ့ နောင်တဟာ

ဘဝထဲမှာ

အသီးသီး နေရာဝင်ယူကြတယ် …”