ခံယူချက်အပေါ်မှာ မူတည်တာပါ …

အောင်မြင်မှုနဲ့ ကျရှုံးမှုဆိုတာ

ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေနေတစ်ခုအပေါ်မှာ

ခံယူတဲ့ ခံယူချက်ကြောင့်ပဲ

ကွာခြားသွားတာပါ …”

Leave a Comment

Your email address will not be published.