ချစ်ခြင်းတရားဆိုတာ …”

အတ္တကိုအခြေခံတဲ့

ချစ်ခြင်းတရားတိုင်းဟာ

ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုနဲ့အတူ

ခရီးဆက်တယ်။

ချစ်ခြင်းတရားဆိုတာ

ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့သဲတွေလိုပဲ

အားနဲ့ဆုတ်ကိုင်ထားလေ

ဘေးကိုဖိတ်စင်လေပဲ …”