ချီးမွှမ်းပေးပါ …

ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချီးမွှမ်းခြင်းဆိုတာဟာ၏

ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်တွေကို

ပိုမိုတိုးတတ်လာအောင်

စွမ်းဆောင်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ …”