စကားလုံးတွေကို ဂရုစိုက်ပါ …

ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေရဲ့တန်ဖိုးက

ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်အတန်းကို

ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပဲ ….”

ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့

အဆင့်အတန်းကို မြင့်ချင်ရင်

ကိုယ့်ရဲ့စကားတွေကို ထိန်းချုပ်ပါ …”