စကားလုံးတွေဆိုတာ …

ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့

စကားလုံးတွေနဲ့

တခြားသူတွေကိုပြောနေတဲ့

စကားလုံးတွေဟာ

ဘဝအတွက်

သာယာအေးချမ်းတဲ့ အဆောက်အဦးကို

တည်ဆောက်ပေးကြတယ် …”