စဉ်းစားပီးမှ တုန့်ပြန်ပါ…

ရလဒ်တစ်ခုဟာ ဖြစ်ရပ်အပေါ်မှာ ကိုယ်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်…. တုန့်ပြန်မှုတိုင်းဟာလဲ အစွန်းမရောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်…. အစွန်းရောက်ရင် အမှားဆိုတဲ့ ချောက်ထဲကို ကျတက်တယ်ဆိုတာလဲ မမေ့ပါနဲ့ လူငယ်။