စိတ်ခံစားမှုကို အခြေခံနေရင် …

ဉာဏ်ပညာမပါဘဲ

စိတ်ခံစားမှုကို အခြေခံပြီး

ဆုံးဖြတ်နေမယ်ဆိုရင်

ဆုံးရှုံးမှုသာ ပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ် …”

1 thought on “စိတ်ခံစားမှုကို အခြေခံနေရင် …”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *