စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့အုံး

အခက်ခဲတိုင်းက.. နောက်တစ်ဆင့်ကို..ရောက်စေတယ် အခက်ခဲဆိုတာ..ကျော်လို့မရရင် တို့လူသားတွေ.

ကျောက်ခေတ်ကတောင်..တက်လာမှာမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်..စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့ဦး..

အခွင့်ရေးတွေလာဦးမှာပါ Fighting Guys!