စိတ်ရှည်ပါ …

တချို့သော ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ

ပိုက်လုံးရှည်ထဲလောင်းထည့်လိုက်တဲ့ ရေလိုပဲ

ချက်ချင်း ခံစားခွင့်မရှိနိုင်ဘူး …

အဲ့လိုပဲ အချိန်တွေ၊ ခွန်အားတွေ

ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတာလည်း မရှိဘူး …

တစ်ခုတော့ရှိရမယ်

အဲ့တာက စိတ်ရှည်မှုဆိုတာပဲ …”