စောင့်ဆိုင်းနေတုန်းပဲလား လူငယ် …

စောင့်ဆိုင်းခြင်းရဲ့ နောက်မှာ

နောက်ကျခြင်းဆိုတာ ရှိတယ်။

အောင်မြင်မှုဆိုတာ

ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ စတင်မှမဟုတ်ဘူး။

ဘာ့အတွက်ကြောင့်များ

အခုချိန်ထိ စောင့်ဆိုင်းနေရတာလဲ…..။