စွန့်လွတ်မှုတိုင်းရဲ့ နောက်မှာ

စွန့်လွှတ်လိုက်ရလို့ဖြစ်လာတဲ့ ဝမ်းနည်း ပူဆွေးမှုတွေကြောင့်ရယူနိုင်ခွင့်ရှိတာတွေကို လက်လွတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုသာ စွဲကျန်နေရစ်ပါလိမ့်မယ်…’စွန့်လွှတ်မှုတိုင်းရဲ့နောက်မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပါလာပြီးသားဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ လူငယ်…”