စွန့်လွတ်လိုက်ရလို့

စွန့်လွှတ်လိုက်ရလို့
ဖြစ်လာတဲ့ ဝမ်းနည်း ပူဆွေးမှုတွေကြောင့်
ရယူနိုင်ခွင့်ရှိတာတွေကို လက်လွတ်သွားမယ်ဆိုရင်
ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုသာ စွဲကျန်နေရစ်ပါလိမ့်မယ်…’

စွန့်လွှတ်မှုတိုင်းရဲ့နောက်မှာ
ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပါလာပြီးသားဆိုတာ
မမေ့ပါနဲ့ လူငယ်…”