စွန့်လွှတ်ပါ …

စွန့်လွှတ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုကို

စွန့်လွှတ်ထားခဲ့ပါ …

ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ခေါင်းမာပြီး

ပွေ့ဖက်ထားမယ်ဆိုရင်

သူ့ရဲ့ဆူးက ကိုယ့်နှလုံးသားကို

ထိုးဖောက် ဖျတ်ဆီးပြစ်သွားပါလိမ့်မယ် …”