စွန့်လွှတ်သင့်တာကို စွန့်လွှတ်ပါ …

အပိုသယ်ဆောင်နေတဲ့ အတွေးဆိုးတွေနဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေ​ကိုသာ စွန့်လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်ခြင်းဟာ မင်းဆီအလိုလိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်