ဇွဲရှိရှိနဲ့ စွဲစွဲမြဲမြဲ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါ …

အောင်မြင်မှုတိုင်းမှာ

အခက်အခဲဆိုတာ ရှိစမြဲပဲ …”

အခက်ခဲဆိုတာကလည်း

အမြဲတမ်း တည်မြဲနေနိုင်တဲ့

အရာမျိုးမဟုတ်ဘူး …”

ဇွဲရှိရှိနဲ့ စွဲစွဲမြဲမြဲ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင်

ဘယ်အလုပ်မဆို

ပြီးမြောက်အောင်မြင်တယ် …”