ဇွဲလုံလစိုက်ထုတ်မှု မလျော့ပါစေနဲ့ …

ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစတွေ

ကုန်ဆုံးသွားပြီလို့

ခံစားရတဲ့ အချိန်ဟာ

ဇွဲ၊ လုံ့လ စိုက်ထုတ်မှု

မပြုတော့တဲ့ အချိန်ပဲ …”