တစ်ခုခုကို လိုချင်ရင်

တစ်ခုခုလိုချင်ရင် တစ်ခုခုပေးဆပ်ရတယ်အောင်မြင်ချင်ရင် အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားရမယ်…”ချမ်းသာချင်ရင်ဆင်းရဲမှုဒဏ်ကို ခံရမယ်…”ဒါဟာ လောကသဘာဝပဲ…”