တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု အပြည့်အဝထားပါ …

ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်ခဲပြဿနာတစ်ခုအပေါ်

တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု

အပြည့်အဝထားရှိလိုက်တဲ့ အချိန်ဟာ

အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်ကို

စတင်ရောက်ရှိတဲ့ အချိန်ပဲ …”