နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဟာ…

နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစကိုကန့်သတ်တားဆီးခြင်း တစ်မျိုးပဲ …’ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ရောက်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ပုံစံအတိုင်းပဲ လွတ်လပ်စွာပျံသန်းလိုက်ပါ …”