ပစ်မှတ်

ချိန်ရွယ်မှုတွေများတိုင်းရယူနိုင်မယ် မထင်နဲ့ …’ပစ်မှတ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်နိုင်မှထိမှန်လိမ့်မယ်…”