ပစ်မှတ်

ချိန်ရွယ်မှုတွေများတိုင်းရယူနိုင်မယ် မထင်နဲ့ …’ပစ်မှတ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်နိုင်မှထိမှန်လိမ့်မယ်…”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *