ပညာရပ်တိုင်းကို လေးစားပါ…

ပညာရပ်တိုင်းဟာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဝီရိယနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့ စုပေါင်းထားတာပါ…
အဲ့ဒီတော့ ပညာရပ်တိုင်းကို အလေးထားပါ…
ဒီလိုဘဲ ကိုယ်တက်ထားတယ့် ပညာရပ်တစ်ခုကို ကိုယ်ကိုတိုင် တန်းဖိုးထားပါ…
တပါးသူဆီမှာရှိတဲ့ ပညာရပ်ကိုလဲ လေးစားပါ လူငယ်။